Güncel Yayınlar

8 Ağustos 2020

Çevre Danışmanlık

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 listelerine tabi işletmelerin çevre danışmanlık hizmeti almasının yasal zorunluluk olduğunu daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Bu işletmeler, hizmet almanın […]
19 Eylül 2020

Motor Yağı Değişim İzin Belgesi

Bünyesinde motor yağı değişimi yapılan kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilikler 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği […]
3 Haziran 2020

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP)

Bilindiği üzere, 2872 Sayılı Çevre Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan; ürünler ile ambalajlardan 01.01.2020 tarihi itibariyle Geri Kazanım Katılım Payı tahsil edilmeye başlanmıştır. Tahsil işlemleri, […]
13 Mayıs 2020

ÇED Yönetmeliği

ÇED Yönetmeliği, ülkemizde ilk olarak 07.02.1993 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen sürede, gerek ÇED Yönetmeliği gerekse bağlı mevzuatlar gereksinimlere […]
8 Şubat 2020

Proje İlerleme Raporu

Proje İlerleme Raporu Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde son yapılan değişiklik ile birlikte uzun zamandır askıya alınmış olan “ÇED İzleme” tekrar sürece dahil oldu. Proje İlerleme Raporu, […]