Başlıca Hizmetlerimiz

Çevre Danışmanlık


TUSAY ailesi olarak, Çevre Danışmanlık Hizmetleri konusunda hizmet vermekteyiz. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında danışanlarımızın omuzlarındaki alıyor ve anahtar teslim hizmet veriyoruz.

Çevre Danışmanlık Hizmeti, çok yönlü bir hizmet kalemini içermekle birlikte, verdiğimiz hizmet kapsamda; atık yönetimi, emisyon ve imisyon ölçümleri, atıksu analizleri gibi konularda danışanlarımızın yükümlülüklerini yerine getiriyoruz.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyet konularını iştigal eden her işletmenin almakla yükümlü olduğu Çevre Danışmanlık Hizmeti firmamızca verilmektedir.

Vermiş olduğumuz hizmet kapsamında, danışanlarımıza aylık ziyaretler gerçekleştirilmekte, çevre konusunda personel eğitimleri verilmekte, yılda bir kez iç tetkik yapılarak tesislerin çevre konusunda mevdut durum analizleri gerçekleştirilmektedir.

ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası


ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre planlanan yatırımlar için uygulanan bir değerlendirme sürecinin ürünleridir. Bu kapsamda henüz plan aşamasında olan projeleriniz için projenin türü ve kapasitesine göre ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre başvuru yapılması gerekmektedir.

TUSAY, ÇED süreçlerinin yönetimi konusunda anahtar teslim hizmet sunmaktadır.

ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası, farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını gerektiren, içerisinde farklı raporlama, ölçüm ve analiz çalışmalar ve modelleri de barındıran raporlardır.

ÇED sürecini yürüttüğümüz projelerde, süreç içerisinde ihtiyaç duyulan çalışmaların tamamı tarafımızca yürütülmekte olup anahtar teslim hizmet vermekteyiz.

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması


TUSAY, Sera Gazı Emsiyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ile izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması zorunlu olan faaliyetlerde izleme ve raporlama konusunda hizmet vermektedir. Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması kapsamında, gerekli olan prosedürlerin hazırlanması, izleme planının oluşturulması, emisyon raporunun hazırlanması konularında hizmet vermekteyiz.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerekli girişlerin yapılması, emisyonların hesaplanması, iyileştirme planlarının hazırlanması ve sera gazı emsiyonlarının azaltımına ilişkin teknik danışmanlık hizmeti ile yükümlükülerinizi yerine getirme hususunda yükünüzü hafifletmekteyiz.

Uzun vadeli bir süreci kapsayan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması iş ve işlemleri, periyodik olarak her yıl yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür.

TUSAY, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması konusunda ulusal mevzuat uyarınca yükümlülüklerinizi yerine getirmenizde size yardımcı olacaktır. Aynı zamanda kurumsal karbon ayakizi hesaplamaları konusunda da hizmet vermekte ve uluslararası tiacaretinizde marka değerinizin yükselmesi, müşteri taleplerininiz karşılanması konularında da sizlere yardımcı olmaktadır.