İletişim

TUSAY MÜHENDİSLİK & ÇED RAPORU & ÇEVRE DANIŞMANLIKTelefon: 0312 999 97 94 e-mail: bilgi@tusay.com.tr

  Çevre Danışmanlık Hizmeti, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında olan işletmeler için zorunlu olarak alınması gereken bir hizmettir.

  Bu hizmetin alınması, işletmenizin Çevre Kanunu ve bağlı mevzuatları ile belirlenen yükümlülüklerinizin belirlenmesi, yerine getirilmesi açısından önemli bir hizmettir. Aynı zamanda, faaliyetinizde kullandığınız hammaddelerin verimli kullanılması, atık azaltımı, atıkların yan ürün olarak değerlendirilmesi konularda danışmanlarınız ile fikir alışverişi yapabilirsiniz.

  ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Yönetmeliği kapsamında yürütülen süreçlerin ürünleridir. Henüz plan ve fikir aşamasında olan projeleriniz için yürütülmesi mevzuat gereği zorunlu olan ÇED süreci kapsamında, faaliyet konunuz ve kapasitenize bağlı olarak ÇED Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmaktadır.

  ÇED Yönetmeliği kapsamında yükümlülüklerinizi yerine getirmeden faaliyete başlanılması durumunda, idari yaptırımlar ile karşı karlıya gelebilirsiniz. Bu yaptırımlar, maddi ödemeler ve ÇED yükümlülüklerinin yerine getirilmesine kadar ki süreçte işletmenizin kapatılmasını, bazı durumlarda ise faaliyet alanının ilk kullanım haline getirilmesi gibi durumları kapsamaktadır.

  Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş faaliyetler için Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması zorunlu kılınmıştır.

  Faaliyetinizin bu yönetmelik belirlenen faaliyetlerden olması durumunda yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir. İzleme, raporlama ve doğrulama faaliyetleri, 1 yıllık periyotlar halinde değerlendirilmektedir. İşletme koşullarında bir değişiklik olmaması durumunda bir kereye mahsus olarak izleme ve planı hazırlatmanız ve devamında emisyon raporu ile yıllık salınımlarınızı ortaya koymanız gerekmektedir. İşletme koşullarınızda değişiklik olduğunda izleme planınızın revize edilmesi gerekir. Ancak, emisyon raporunun her yıl düzenli olarak hazırlatılması ve doğrultulması gerekir.