Blog Single

19 Eyl

Motor Yağı Değişim İzin Belgesi

Bünyesinde motor yağı değişimi yapılan kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilikler 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereğince izin almak zorundadır. Yönetmelik gereği alınacak izin, “Motor Yağı Değişim İzin Belgesi” olarak belirtilmiştir. Motor Yağı Değişim İzin Belgesi, 01.01.2021 tarihine kadar alınmalıdır. Alınmadığı takdirde, 2872 sayılı Çevre Kanunu 20. Maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanır ve işletmeler belge alınıncaya kadar kapatılabilir. Bu nedenle, bünyesinde motor yağı değişimi yapılan;

 • Akaryakıt istasyonları
 • Tamirhaneler
 • Yetkili servisler
 • Motor yağı değişim istasyonları
 • Madencilik faaliyeti gösteren işletmeler
 • Belediyeler
 • Kamu kurum ve kuruluşları

İzin Belgesi almak zorundadır.

Motor Yağı Değişim İzin Belgesi Ücretli mi?

İzin belgesinin alınabilmesi için, Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne işletme kaydının yapılması gerekmektedir. İzin belgesi işletmenin bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belge düzenlenmesi için ayrıca bir belge ücreti alınmamaktadır.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) kaydı yapılan işletmeler, İzin Belgesi başvurusundan önce, işletmenin fiziksel şartlarının sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, işletme bünyesinde aşağıdaki şartları sağlayan bir adet tehlikeli atık depolama alanı yapılması gerekmektedir.

Tehlikeli Atık Depolama Alanı Fiziksel Şartları

 • Zemini beton
 • Dışarıya kanal bağlantısı olamayan
 • Kapısı olan ve kapısında kilit bulunan
 • Görünür bir bölgesinde “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı” yazan bir tabela bulunan
 • Atık depolama alanında sorumlu kişinin isim-soyisim ve iletişim bilgilerinin yer aldığı tabela bulunan
 • Meteorolojik faktörlerden etkilenmeyecek şekilde kapalı olan

Yukarıda özellikleri belirtilen tehlikeli atık depolama alanının yapılması ve EÇBS kaydının yapılmasından sonra başvurunun yapılması gerekmektedir. İzin Belgesi 01.01.2021 tarihine kadar alınmalıdır.

İşletmenizde motor yağı değişimi gerçekleştiriliyor ise izin belgesinin alınması için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ankara Çevre Danışmanlık olarak, işlemlerinizin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için işletmenize ziyarette bulunarak doğrudan danışmanlık hizmeti vermekteyiz. EÇBS kaydı ve tehlikeli atık depolama alanının yapılması ve sonrasında izin belgesi başvurusunun yapılması konusunda sizlere teknik destek sağlamaktayız.

Adresimiz ve diğer iletişim bilgilerimiz için tıklayınız.

Konu ile ilgili benzer metinler;

TRT Haber

Motor Yağı Değişim Belgesi Kimle Almalı ?

Bünyesinde motor yağı değişimi yapılan kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilikler

Motor Yağı Değişim Belgesi Zorunlu Mu ?

21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereğince izin almak zorundadır.

Motor Yağı Değişim Belgesi Nasıl Alabiliriz ?

İşletmenizde motor yağı değişimi gerçekleştiriliyor ise izin belgesinin alınması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Benzer yazılar