Blog Single

03 Haz

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP)

Bilindiği üzere, 2872 Sayılı Çevre Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan; ürünler ile ambalajlardan 01.01.2020 tarihi itibariyle Geri Kazanım Katılım Payı tahsil edilmeye başlanmıştır. Tahsil işlemleri, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Yönetmelik hükümlerine göre, plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise yurt içinde piyasaya sürenler ile ithalatçı gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım katılım payı alınmaktadır.

Azalan doğal kaynaklar ve artan nüfusun taleplerinin uzun yıllar boyunca sürdürülebilir olarak karşılanması için atıkların geri kazanımı konusu oldukça önemlidir. Zira, sizler için atık olarak değerlendirilen bir materyal, bir başkası için kullanışlı bir ürün olabilmektedir. Kullandığımız materyallerin tekrar tekrar kullanımı atık azaltımı hususunda uygulanan ilk yöntemlerden biridir. Kullanılamayacak hale gelen materyallerin, geri kazanımının sağlanması ve başka bir materyal üretimine hammadde olması da ikinci olarak uygulanan yöntemdir. Bu yöntemin uygulanmasında, atık olarak sınıflandırılan materyallerin ayrı olarak toplanması ve diğer atıklar ile kirletilmemesi materyalin kullanılabilirliği açısından önemlidir.

Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri, ambalajların doldurulması ile başlamakta olup, ithalatçıların yükümlülükleri ise ithalat tarihi ile başlamaktadır. 2019 ve öncesi seneler için yurt içinde piyasaya sürülen ambalajlar ile ilgili olarak yapılan Ambalaj Beyanı 01.01.2020 tarihinden itibaren piyasaya sürülen ambalajlar için yapılmayacaktır. Dolayısıyla, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilen Ek-5 yükümlülükleri ile ilgili de çalışma yapılmayacaktır. Bu tarihten itibaren GEKAP tahsil edilecektir.

GEKAP Beyanı Ne Zaman Verilir?

GEKAP tahsili için yükümlülük sahibi firmalar 2020 yılı 6 ayda bir, devam eden yıllarda ise 3 ayda bir beyanname verecektir. Beyan işlemleri, Geri Kazanım Katılım Payı’na İlişkin Yönetmelik Madde-10’a göre beyannamelerin “Çevre Görevlisi” tarafından incelenip onaylanması gerektiği belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 10. Maddesinde;

“Sürekli bir çevre görevlisi istihdam eden veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti alan veya çevre yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunan piyasaya süren işletmeler ile ödeyecekleri geri kazanım katılım payı miktarı 50.000,00 Türk Lirası’ndan fazla olan işletmelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bildirim ve beyannamelerine esas veriler 2872 sayılı kapsamda tanımlanan Çevre Görevlisi tarafından incelenip onaylanır.” denilmektedir.

Bu nedenle, GEKAP beyanı verilmesi sırasında, beyannamenin bir çevre görevlisi tarafından incelenip onaylanması zorunludur. Beyannameler, Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemi üzerinden elektronik olarak verilmektedir. Beyanname verilip ödeme yapıldıktan sonra ilgili kayıtların saklanması gerekmektedir. GEKAP beyannameleri ve çevre danışmanlık hizmeti konusunda, Ankara Çevre Danışmanlık ekibinden hizmet alabilirsiniz. İletişim için tıklayınız.

 

 

 

Benzer yazılar