ÇED Yönetmeliği

Proje İlerleme Raporu (ÇED İzleme ve Kontrol Faaliyetleri), ÇED Olumlu kararı verilen projelerde, belirlenen periyotlarda gerçekleştirilmelidir.
Proje İlerleme Raporu
8 Şubat 2020
Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) uygulaması konusunda, Ankara Çevre Danışmanlık ekibinden hizmet alabilirsiniz. Telefon: 0312 566 36 62
Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP)
3 Haziran 2020
Proje İlerleme Raporu (ÇED İzleme ve Kontrol Faaliyetleri), ÇED Olumlu kararı verilen projelerde, belirlenen periyotlarda gerçekleştirilmelidir.
Proje İlerleme Raporu
8 Şubat 2020
Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) uygulaması konusunda, Ankara Çevre Danışmanlık ekibinden hizmet alabilirsiniz. Telefon: 0312 566 36 62
Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP)
3 Haziran 2020

ÇED Yönetmeliği, ülkemizde ilk olarak 07.02.1993 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen sürede, gerek ÇED Yönetmeliği gerekse bağlı mevzuatlar gereksinimlere göre güncellenmiş ve günümüzdeki formunu almıştır.

ÇED Yönetmeliği, gerçekleştirilmesi planlanan bir faaliyetin, henüz düşünce aşamasındayken etkilerinin ortaya konmasını ve bu etkilere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

ÇED Yönetmeliği, planlanan faaliyeti büyüklüklerine göre iki ayrı kategori halinde ele alır. Bu kategoriler, çevresel etkileri büyük olanlar ve küçük olanlar olarak açıklanabilir. Çevresel etkileri büyük olan faaliyetler, ÇED Yönetmeliği Ek-1 listesinde belirtilmiştir. Çevresel etkileri görece küçük olan faaliyetler ise ÇED Yönetmeliği Ek-2 listesinde belirtilmiştir.

Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu hazırlanması gerekmektedir. Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir. ÇED Yönetmeliği ek listelerinde yer alan, ancak kapasitesi bu listelerde belirtilen eşik değerlerin altında olan faaliyetler yönetmelikten muaf tutulmaktadır.

ÇED Yönetmeliği hükümlerinden muaf olan faaliyetler için kısa bir açıklama raporu hazırlanarak muafiyet durumu sorgulaması yapılır. Yönetmelik hükümlerinden muaf olan faaliyetlerin, çevresel etkilerinin daha detaylı irdelenmesi talep edilebilir. Bu durumda yönetmelik hükümlerine doğrudan tabi olmayan faaliyetler için de yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ek Listeleri

Yönetmelik ek listelerinden Ek-1 listesine tabi olan faaliyetler için ÇED Başvuru Dosyası hazırlanır. ÇED Başvuru Dosyası’nın sunulması ile başlayan ÇED süreci, faaliyet ile ilgili olarak halkın bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerin alınması için düzenlenecek olan Halkın Katılım Toplantısı ile devam eder. Halkın Katılım Toplantısının yapılmasının ardından, sürece dahil olan komisyon üyelerinin görüş ve önerileri de alınarak, ÇED Raporu Özel Formatı oluşturulur. Özel formata göre hazırlanan ÇED Raporu, komisyon üyelerinin de katıldığı İDK Toplantısında görüşe açılır. Komisyon üyeleri raporu inceler ve nihai görüşlerini de belirterek raporun son şeklinin verilmesi istenir. Son şekli verilen ÇED Raporu ile sürecin sonlandığı bilgisi 10 gün süre ile ilan edilir. İlan sürecinde ilave bir görüş ve öneri gelmediği takdirde süreç tamamlanmış olur. Olumlu olarak tamamlanan sürecin sonunda ÇED Olumlu Belgesi verilir.

Yönetmelik ek listelerinden Ek-1 listesine tabi olan faaliyetler için ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır. Hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasının sunulması ile süreç başlamış olur. Planlanan faaliyetin bulunduğu lokasyona, faaliyetin türüne göre faaliyet ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından görüş talep edilebilir. Kamu kurum ve kuruluşları, ilgili alanlarına göre, Proje Tanıtım Dosyası hakkında görüş ve önerilerini verirler. Verilen görüş ve önerilere göre Proje Tanıtım Dosyası revize edilir ve son şekli ile tekrar sunulur. Talep edilen bütün görüş ve önerilerin Proje Tanıtım Dosyası içerisinde olması durumunda tamamlanmış olur. Olumlu olarak tamamlanan sürecin sonunda ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilir.

ÇED Raporu ve PTD’yi Kimler Hazırlayabilir?

ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Başvuru Dosyası; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yeterlik Belgesi verilmiş kuruluşlar tarafından hazırlanır.

Ankara Çevre Danışmanlık ekibinden hizmet almak için tıklayınız.

Bir yanıt yazın