Blog Single

16 Ağu

ÇED Yönetmeliği Kapsamdışı Projeler

Ankara Çevre Danışmanlık olarak, ÇED Yönetmeliği’ne tabi olmayan (kapsamdışı) projeler izlenmesi gereken yol ile ilgili, sizlere bu metni hazırladık.

Bir projenin ÇED Yönetmeliği’ne tabi olması için yönetmeliğin Ek-1 veya Ek-2 listelerinde yer alması gerekmektedir. Bu listelere tabi olmayan projeler ÇED Kapsamdışı olarak tanımlanır. ÇED Kapsamdışı olan projelerin hayata geçirilmesi aşamasında gerekli olacak ÇED kararının ne olduğu yazının devamında anlatılmıştır.

Projenin, ÇED Yönetmeliği’ne tabi olmadığını teyit etmek amacı ile projenin gerçekleştirileceği ilin, İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. Bu başvuru, projeyi gerçekleştirecek kişi tarafından ya da proje sahibinin danışmanı tarafından yapılabilir.

Kapsamdışı Başvurusu Aşamasında Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru aşamasında dilekçe ekinde projeye ait çeşitli bilgi ve resmi belgeler yer almalıdır. Bu belgeler;

  • Mülkiyet belgesi (tapu, kira sözleşmesi, tahsis yazısı veya izni vb.)
  • Proje Alanı Koordinatları
  • Proje İş Akım Şeması ve Açıklaması
  • 1/25.000 Ölçekli Harita
  • 1/10.000 Ölçekli Vaziyet Planı
  • Uydu Görüntüleri ve Proje Alanı Fotoğrafları
  • Taahhütname

Yukarıdaki maddelerde belirtilen eklerin haricinde proje özelinde ilave bilgi ve belge talebi olabilmektedir. Belgeler arasında yer alan taahhütname, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan mevzuata uyulacağına dair matbu bir taahhütnamedir.

Dilekçenin değerlendirilmesi neticesinde, başvurunun elektronik ortamdan dosyanın sunulması için “Geçici Referans Numarası” ve “PNR Kodu” içeren cevabi bir yazı verilir. Yazı içerisinde yer alan geçici referans numarası ve PNR kodu kullanılarak elektronik ortama giriş yapılır. Elektronik ortama istenilen evraklar yüklenir ve başvuru yapılır. Bu başvuruya istinaden İl Müdürlüğü’nden “ÇED Yönetmeliği Kapsamdışı” olarak değerlendirilmiştir anlamı içeren bir yazı verir.

İl Müdürlüğü’nden alınan bu yazı ÇED Kararı istenen kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılabilir. Bu yazı ile faaliyet için ÇED süreci sonlanmış olur. Fakat faaliyet konusu ve/veya kapasitesinde herhangi bir değişiklik olması durumunda ÇED Yönetmeliği hükümleri tekrar uygulanır. Bu aşamada, yeni faaliyet konusu, varsa eklenen ünite ve prosesler ve yeni kapasite bilgisi göz önünde bulundurularak tekrar değerlendirme yapılmalıdır.

Faaliyette herhangi bir değişiklik planlanıyor ise değişiklik gerçekleşmeden ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Aksi halde ÇED Kararı olmadan çalışma başladığı için “idari yaptırım” uygulanır.

Bu nedenle, planlanan faaliyet için hiç bir fiziki müdahale olmadan, ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Ankara Çevre Danışmanlık olarak, sizlere kapsamdışı raporlarının hazırlanması konusunda teknik destek vermekteyiz. Ayrıca; Kapsamdışı dosyasının nasıl hazırlanması gerektiği ile ilgili olarak bilgi almak için tıklayınız.

Benzer yazılar