Blog Single

20 Ağu

ÇED Gerekli Değildir Kararı

Ankara Çevre Danışmanlık olarak, ülkemizde genel olarak yanlış anlaşılan “ÇED Gerekli Değildir” kararının ne anlam ifade ettiği konusunda kısa bir bilgilendirme metni hazırladık.

ÇED Yönetmeliği uygulamaları neticesinde, faaliyetlerin konusu, kapasitesi, çevresel etkileri, çevresel etkilere karşı alınacak önlemler dikkate alınarak 5 farklı karar verilmektedir. Bu kararlar;

  • ÇED Kapsamı Dışındadır
  • ÇED Gerekli Değildir
  • ÇED Gereklidir
  • ÇED Olumlu
  • ÇED Olumsuz

ÇED Gerekli Değildir kararı, dolayı son derece yanlış anlaşılan bir karardır. Kararın amacı, başta faaliyet özelinde hazırlanan PTD içerisinde irdelenmiş olan çevresel etkilerin daha detaylı incelenmesine gerek olmadığıdır. Ayrıca mevcut incelemenin yeterli olduğu ve faaliyetten kaynaklanacak çevresel etkilerin azaltılabilmesi için Proje Tanıtım Dosyasında belirtilen önlemlerin ve yeterli olduğudur.

ÇED Gerekli Değildir kararı, hemen herkes tarafından, sanki çevresel etkilerinin incelenmesine, değerlendirmesine gerek yoktur, faaliyetten kaynaklanacak etkiler önemsizdir gibi anlaşılmaktadır. Fakat bu kararın verildiği bir faaliyet için ÇED süreci tamamlanmış, etkiler irdelenmiş ve etkilere karşı alınacak önlemler belirlenmiştir.

Özellikle ulusal basın organlarımızda, “ÇED Gerekli Değildir” ifadesi, algı oluşturmak amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Ankara Çevre Danışmanlık olarak, bu kararlara ilişkin yapılan haberlerde karar ile ifade edilmek istenen durumun ne olduğu konusunda bilgi verilmektedir.

Kararın verildiği faaliyete ilişkin hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasında belirtilen proses ve kapasitede herhangi bir değişiklik olmadığı sürece karar geçerliliğini korumaktadır. Kararın veriliş tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde faaliyete başlamak esas olmak üzere, karar geçerliliğini korumaktadır.

Hangi Durumlarda İstenir

Genellikle planlanan faaliyetler ile ilgili imar, ruhsat, orman izni, OSB arazi tahsisi vb. gibi müracaatlarda ÇED kararı istenmektedir. ÇED kararı, faaliyet henüz planlama aşamasındayken alınması gerekli olan bir karardır. Bu nedenle belirttiğimiz başvuruları gerçekleştiren kişi veya kurumların ÇED sürecini tamamlamış olması beklenmektedir. Ülkemiz çevre mevzuatına göre ÇED kararı olmadan faaliyete başlamak yasaklanmıştır. Bu nedenle planlanan bir faaliyet için ilk olarak ÇED sürecinin tamamlanması ve ÇED kararı alınmış olması gerekmektedir.

Ankara Çevre Danışmanlık ekibi olarak, doğru ve uygulanabilir hizmet vermek konusunda sürekli olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İlerleyen zaman içerisinde taleplerinize yönelik bilgilendirmeler gerçekleştirilecektir.

Benzer yazılar