Blog Single

08 Ağu

ÇED Nedir ? ÇED Raporu Nedir ?

Ankara Çevre Danışmanlık olarak, siz değerli ilgililere ÇED kelimesinin ve ÇED Raporunun ne anlam ifade ettiği, hangi sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ÇED Raporu hazırlaması gerektiği konusunda detaylı bir bilgilendirme metni hazırladık.

ÇED Nedir ?

ÇED kelimesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin kısaltılmış formu olmakla birlikte, ülkemiz mevzuatında ilk olarak 1993 yılında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” adı ile yerini almıştır. İlk yayımlandığı tarihten itibaren günümüze kadar çok defa revizyon geçirmiş ve günümüzde kullanılan versiyonu oluşturulmuştur. Son olarak 2014 yılında güncel “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

ÇED, gerçekleştirilmesi planlanan bir projeden kaynaklanabilecek olumlu ve olumsuz etkilerin değerlendirilmesi, varsa olumsuz etkilerin azaltılması ve/veya tamamen giderilmesi yönünde alınabilecek önlemlerin belirlenmesidir.

ÇED‘in amacı proje hayata geçirilmeden oluşabilecek etkileri öngörmek ve olası tedbirleri almaktır. Bu öngörüyü oluşturabilmek için, ÇED sırasında gerekli bilimsel hesaplamalar yapılması, modelleme çalışmaları ile hesaplamaların desteklenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, mevcut durum analizinin gerçekleştirilmesi, alternatif proje alanlarının değerlendirilmesi,  sosyal etkilerin belirlenmesi gibi temel ana başlıklar irdelenir. Bu başlıklar, alt başlıklara indirgenerek etkilerin daha detaylı ortaya çıkarılası sağlanır.

ÇED Raporu Nedir ?

ÇED Raporu, (çevresel etki değerlendirmesi raporu) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek–1 Listesinde belirtilen konu ve kapasitelerde faaliyet gösterecek işletmelerce hazırlatılması gereken bir rapordur. İşletmeden kaynaklanacak çevresel etkilerin ve sonuçlarının, bilimsel yöntem ve esaslara dayandırılarak hesaplandığı, belirlendiği ve minimum seviyelere indirilmesi için alınacak önlemlerin önerildiği kapsamlı bir rapordur.

ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlik almış firmalar tarafından hazırlanır. Yeterlik sahibi olmayan hiçbir kurum, kuruluş ya da kişi ÇED Raporu hazırlayamaz. ÇED Raporu, yatırımın temel yapı taşı olmalı, yatırıma henüz başlanılmadan hazırlanması ve kararı alınması gereken bir rapordur. ÇED kararı olmadan yatırıma başlanılması ve bu durumun tespit edilmesi durumunda yatırım için idari yaptırım (yani cezai işlem) uygulanır. Bu nedenle henüz proje için tabiri caiz ise çivi çakılmadan ÇED kararı alınmış olması gerekmektedir.

Güncel Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sisteminden Yönetmelikler sekmesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yönetmelik eklerini inceleyerek faaliyetiniz için ÇED Raporu hazırlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilirsiniz. Projenizin ÇED Yönetmeliği’ne tabi olup olmadığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve Ankara Çevre Danışmanlık ekibine sorabilirsiniz.

İlerleyen zamanlarda ÇED süreci hakkında detaylı yazılarımızı paylaşacağız.

Benzer yazılar