Genel

19 Eylül 2020

Motor Yağı Değişim İzin Belgesi

Bünyesinde motor yağı değişimi yapılan kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilikler 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği […]
3 Haziran 2020

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP)

Bilindiği üzere, 2872 Sayılı Çevre Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan; ürünler ile ambalajlardan 01.01.2020 tarihi itibariyle Geri Kazanım Katılım Payı tahsil edilmeye başlanmıştır. Tahsil işlemleri, […]