ÇED RAPORU

Ankara Çevre Danışmanlık web sitesinde ÇED Raporu hakkında bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Ek-1 listesinde yer alan kriterlere sahip faaliyet gösterecek işletmeler, faaliyete başlamadan önce rapor hazırlatmak ve olumlu karar almak zorundadır. Faaliyet ile ilgili olarak karar alınmadan işletmeye başlanılması idari yaptırım gerektiren bir tutumdur. İdari yaptırıma konu olacak işler, faaliyet alanının düzenlenmesi, inşaata başlanması gibi durumlardır. Fabrika gibi faaliyet gösterecek işletmelerde, eğer fabrika binası halihazırda mevcut ise makine ve ekipmanların işletme alanına getirilmesi ya da kurulması da idari yaptırım gerektiren tutumlar arasındadır. Bu nedenle karar alınmamış faaliyetler için herhangi bir işlem yapılmadan, ilk olarak alınacak aksiyon kararın alınması olacaktır.

ÇED Raporu Nedir?

Kısaca ÇED Raporu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet konularını gerçekleştirecek işletmeler için hazırlanan bir rapordur. Rapor içerisinde, planlanan faaliyetin çevreye olan olumlu ve olumsuz etkileri detaylı olarak incelenir. Olumsuz etkileri azaltmak için alınacak önlemler belirlenir. Raporun hazırlanması sürecinde, sürece dahil olan kurum ve kuruluşların görüşleri de ayrıca değerlendirilir. Ayrıca, faaliyetin gerçekleştirileceği bölgede yaşayan halkın görüş, öneri ve istekleri de süreç içerisinde değerlendirilir ve rapora yansıtılır. Hazırlanan rapor, mühendislik hesaplamaları, modellemeler, kurum ve kuruluşların görüşleri ile bölge halkının projeye bakışını yansıtan bir bütündür. Planlanan faaliyet ile ilgili olarak rapor içerisinde belirtilen bütün açıklamalar ayrıca taahhüt altına alınır.

ÇED Raporunu Kimler Hazırlar?

ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlik belgesi verilmiş kuruluşlar tarafından hazırlanır.

ÇED Firmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlik almış ve bünyesinde farklı disiplere sahip kadrosu ile hizmet veren firmalardır. Ankara Çevre Danışmanlık olarak, ÇED Raporu konusunda, uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

13 Mayıs 2020

ÇED Yönetmeliği

ÇED Yönetmeliği, ülkemizde ilk olarak 07.02.1993 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen sürede, gerek ÇED Yönetmeliği gerekse bağlı mevzuatlar gereksinimlere […]
8 Şubat 2020

Proje İlerleme Raporu

Proje İlerleme Raporu Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde son yapılan değişiklik ile birlikte uzun zamandır askıya alınmış olan “ÇED İzleme” tekrar sürece dahil oldu. Proje İlerleme Raporu, […]
20 Ağustos 2018

ÇED Gerekli Değildir Kararı

Ankara Çevre Danışmanlık olarak, ülkemizde genel olarak yanlış anlaşılan “ÇED Gerekli Değildir” kararının ne anlam ifade ettiği konusunda kısa bir bilgilendirme metni hazırladık. ÇED Yönetmeliği uygulamaları […]
16 Ağustos 2018

ÇED Yönetmeliği Kapsamdışı Projeler

Ankara Çevre Danışmanlık olarak, ÇED Yönetmeliği’ne tabi olmayan (kapsamdışı) projeler izlenmesi gereken yol ile ilgili, sizlere bu metni hazırladık. Bir projenin ÇED Yönetmeliği’ne tabi olması için […]
15 Ağustos 2018

ÇED Raporu ve PTD’yi Kimler Hazırlayabilir ?

Ankara Çevre Danışmanlık olarak, ÇED Raporu ya da Proje Tanıtım Dosyasının hangi işletmeler için hazırlanması gerektiği konusunda bilgileri aşağıdaki linklerde yer alan bağlantılarda sizlerle paylaşmıştık. Bu […]