Blog Single

24 Kas

Gönüllü Karbon Piyasası

Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliğ

Ülkemizde geliştirilen Gönüllü Karbon Piyasası’na yönelik projelerin kayıt altına alınmasına ve bu projelerden elde edilen karbon sertifikalarının takibine ilişkin olarak hazırlanan Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliğ 9 Ekim 2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe göre, Türkiye’de Gönüllü Karbon Piyasaları kapsamında karbon sertifikası elde eden proje sahiplerinin Bakanlığa kayıt olmaları ve projeleri tasarım belgesi, onaylama raporu ve doğrulama raporlarını projenin karbon sertifikasının elde edilmesini müteakip 30 gün içerisinde Bakanlığa iletmeleri gerekmektedir.

Related Posts

Leave A Comment