Blog Single

24 Kas

Gönüllü Karbon Piyasası

Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliğ

Ülkemizde geliştirilen Karbon Piyasası’na yönelik projelerin kayıt altına alınmasına ve bu projelerden elde edilen karbon sertifikalarının takibine ilişkin olarak hazırlanan Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliğ 9 Ekim 2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe göre, Türkiye’de Karbon Piyasaları kapsamında karbon sertifikası elde eden proje sahiplerinin Bakanlığa kayıt olmaları ve projeleri tasarım belgesi, onaylama raporu ve doğrulama raporlarını projenin karbon sertifikasının elde edilmesini müteakip 30 gün içerisinde Bakanlığa iletmeleri gerekmektedir.

Ülkemiz, Kyoto Protokolü’nün emisyon ticaretine konu olan esneklik mekanizmalarından yararlanamamaktadır. Ancak, bu mekanizmalardan bağımsız olarak işleyen, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde kurulmuş, gönüllülük esasına dayalı projeler uzun süredir geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Sanayi ve teknoloji alanında büyük bir hızla kaydedilen ilerleme neticesinde, yaşayan bir sistem olan çevre mevzuatı da güncellenmektedir. Özellikle üretim tarafında olan yatırımcılar çevre mevzuatındaki yenilikleri takip etmekte zorlanmaktadırlar.

Bu nedenle, Ankara Çevre Danışmanlık ekibi olarak sizlere güncel mevzuat kapsamında hizmetler vermekteyiz.

Benzer yazılar